RTM: Starting the Day Right

The Roundtable Mornings with JLLB is a venue for employees to directly connect with our President, Mr. Luigi Bautista. This event not only allows employees to know JLLB up close and personal but also a channel to learn about leadership and values. Last June 28, 2019 at the Max’s Restaurant in QC Circle, twenty-seven Operations employees were gathered for the Roundtable Mornings and here are their thoughts:

Audrey, Traffic Operations

Like King Arthur’s Knights of the Roundtable, it was an honor that we had the chance to meet and talk to our President J. Luigi L. Bautista.

Eating breakfast with him was such an honor because  he made sure to make time for his subordinates despite his very busy schedule. He gave his precious time for everyone in the company, to know our insights about NLEX and even life’s principles.

It was fun and fulfilling, knowing that our leader also had his funny side! But what I admire most is his character, his virtues and values and principles in life. I can see him as a loving father and husband to his family, a fearful son of God and an exceptional leader to have.

When I asked Pres. Luigi with this question, “Ano po ang maipapayo niyo sa batang Luigi, do you have any regrets beyond your success in life?” He then smiled and answered proudly, “…kung nakaharap ako sa salamin at makikita ko ang batang Luigi ang sasabihin ko, tama, tama ang ginawa mo na nagresign ka sa trabaho mo noon. Ang hirap yung may dala-dala kang envelop na may nakalagay na malaking halaga para lang pampadulas sa mga opisyal.” Then, I realized that Pres. Luigi is truly an honorable man, a righteous person. He is a man with principles.

I am grateful for this company because without Roundtable Mornings with JLLB, I would not know him well, without this opportunity I would not learn his story and I would not know his principles that we can apply to our lives. It gives connections to every employee, regardless of position. This is an amazing program!

Mary, Human Resources

“Humanga ako sa aking napansin! Ang nakita kong pangulo ng NLEX Corporation ay isang tao na mapagkumbaba at marunong makibagay para makilala niya ang mga empleyado. Nakita ko sa kanya ang kagustuhang makinig sa mga kwento nila at pinaparamdam niya na pantay pantay sila. Galing sa mga salita mismo ni  Sir Luigi, “Empleyado ako katulad ninyo na empleyado din kaya pare-pareho lang tayo, iba lang ang ginagampanan na tungkulin.” Bagay na bagay ang tema ng Rountable Mornings dahil sumisimbolo ito ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay tungo sa isang mahalagang hangarin.  Sa pagkakataon na iyon, lahat ng mga taong nakaupo sa mesang iyon kasama ang presidente, ay iisa, walang mataas o mababa, walang importante o hindi importante. Sa halip, ang lahat ay pantay pantay sa kanyang mga mata. Ito ay isang magandang ehemplo at sa tingin ko, mas naging panatag ang mga empleyadong magsalita at sumali sa usapan. Mas nakilala nila ang kanilang presidente at ganun din siya.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: