The Podium

Salamat, Tropang NLEX

by J. Luigi L. Bautista

Dear NLEX employees,

We set aside July 29 as a special day to celebrate YOU – our NLEX employees! We called the occasion an Employee Appreciation Day.

We celebrate your continuing commitment to the call of duty to serve our motorists. In this regard, nais ko lamang sabihin na kayo ang “LODI” ko, tunay na “IDOL” kung pag-uusapan ay ang pangako para sa mas mainam at makabuluhang serbisyo sa ating mga motorista.

Ang araw na ito ay nakalaan upang purihin ang mga tunay na bayani sa ating hanay at sariling bakuran, sapagka’t hindi mapipigilan ng pandemic ang patuloy ninyong pagtupad sa inyong tungkulin.

Kaya naman, hindi rin mapipigilan ang aking pasasalamat sa inyong lahat, magmula sa ating mga kasama sa frontlines, sa field, sa support, sa head office, sa lahat-lahat na ka-tropang NLEX.

Nais ko ring pasalamatan ang ating Mancom, ang management team, na walang tigil sa pag-tatrabaho, at pag-iisip ng mga paraan upang maitaguyod ang ating operation at projects, magmula pa ng pumutok ang krisis noong nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan.

Hindi naging madali ang mga hinarap nating pagsubok at problema, subalit nalalagpasan ito dahil sa tulong-tulong at pag-kakapit bisig nating lahat.

Sabi nila: SAKALAM! ‘Di nga ba’t malakas tayo dahil sama-sama. Gumagaan ang trabaho natin, at buhay natin, dahil sa sama-samang pagtugon sa pang-araw araw na gawain.

Natatangi nga ang araw na ito, dahil sa araw na ito, kayo ang bida – para sa inyo ito!

Hangad ko na mag-enjoy kayo sa ating NLEX Employee Day!


Did you like this article? Give it a clap!


Next: Editor’s Note: The Only Good Infection


%d bloggers like this: